QUY TRÌNH TUYỂN SINH

 

 1. Phng thức 1: Th sinh KXT qua hệ thống theo phng thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia nm 2020.

- Hình thức KXT: Th sinh KXT tại Phiếu ng ký dự thi THPT quốc gia v xt tuyển vo H, C theo hớng dẫn của Sở GD&T hoặc nộp KXT qua bu iện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý o tạo (ối với cc ợt bổ sung);

- Thời gian: Thực hiện theo lịch trình của Bộ GD&T.

2. Phng thức 2: Th sinh KXT theo kết quả học tập THPT hoặc sử dụng kết quả thi THPT quốc gia nm 2018/2019.

- Th sinh KXT theo kết quả học tập THPT, hồ s gồm: n ng ký xt tuyển (theo mẫu); Bản sao học bạ THPT; Bản sao bằng TN ối với th sinh TN trớc nm 2020; Giấy chứng nhận u tin (nếu c); 01 phong bì c dn tem v ghi rõ ịa chỉ, ST lin hệ;

- Th sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia nm 2018/2019, hồ s gồm: n ng ký xt tuyển(theo mẫu); Bản sao học bạ THPT; Bản sao bằng TN; Giấy chứng nhận u tin (nếu c); 01 phong bì c dn tem v ghi rõ ịa chỉ, ST lin hệ;

Thời gian KXT

+ Thời gian tiếp nhận hồ s ng ký ợt 1: từ ngy 20/4 ến 17h ngy 18/7/2020

+ Thời gian tiếp nhận hồ s ng ký ợt 2: từ ngy 27/7 ến 17h ngy 31/8/2020

+ Thời gian tiếp nhận hồ s ng ký ợt 3: từ ngy 14/9 ến 17h ngy 10/10/2020

3. Phng thức 3: Th sinh ng ký xt tuyển thẳng

iều kiện: theo cc quy ịnh của Bộ GD&T;

Ngoi ra, Nh trờng thực hiện xt tuyển thẳng: Học sinh tốt nghiệp từ cc trờng THPT chuyn ng ký vo cc ngnh ph hợp với mn học hoặc mn ạt giải: c ba nm học trung học phổ thng chuyn ạt học sinh giỏi hoặc ạt giải nhất, nhì, ba trong cc kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở ln tổ chức.

Thời gian: theo lịch trình của Bộ GD&T.

4. ng ký v thi cc mn nng khiếu:

Nếu xt tuyển vo ngnhGio dục Mầm non, Gio dục tiểu học theo tổ hợp M00 (Ton-Vn-NK), M05 (Vn-Sử-NK), M07 (Vn-ịa-NL) th sinh thi NK: ọc diễn cảm v Ht; Xt tuyển vo ại học Gio dục Thể chất theo tổ hợp T00 (Ton-Sinh-NK), T02 (Ton-Vn-NK), T05 (Vn-GDCD-NK), T07 (Vn-ịa-NK) th sinh thi NK: Bật xa tại chỗ v Chạy 100m.

- Thời gian ng ký: từ ngy 04/5 ến 14/8/2020;

- Thời gian thi: Từ ngy 15/8 ến 16/8/2020.

- Thời gian nhận ng ký v thi nng khiếu bổ sung (nếu c): Từ ngy 20/8 ến 20/9/2020.

5. Hình thức ng ký xt tuyển hoặc thi nng khiếu:

Th sinh KXT qua bu iện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý o tạoịa chỉ tiếp nhận: Phòng Quản lý o tạo, Trờng H Hồng ức (số 565 Quang Trung, P. ng Vệ, TP. Thanh Ha)

Hoặc trực tuyến (online): tuyensinhchinhquy@hdu.edu.vn

iện thoại: 02373.910.619; 0912.483.189; 0912.383.342.

Buổi sng từ 8h00' ến 11h00', buổi chiều từ 14h00' ến 17h00' (kể cả ngy nghỉ lễ).

6. Nguyn tắc xt tuyển

Trn c sở ng ký xt tuyển của th sinh v iểm chuẩn xt tuyển ối với cc tổ hợp mn thi, bi thi của khối ngnh, Hội ồng tuyển sinh Nh trờng xt tuyển thứ tự theo tổng iểm (kể cả iểm khu vực v iểm u tin nếu c) từ cao xuống thấp cho ến hết chỉ tiu.

Mức chnh lệch iểm trng tuyển giữa hai nhm ối tợng l 1.0 iểm v giữa hai khu vực l 0.25 iểm.