NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

A.   Bậc, ngành đào tạo Hệ chính quy năm 2020

 

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

I

Tuyển sinh bậc đại học (Tổng chỉ tiêu:1340)

 

Ngành đào tạo chất lượng cao (Tổng chỉ tiêu: 30)

1

Sư phạm Toán học

7140209CLC

Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-T.Anh; Toán-Lý-Sinh;  Toán-Hóa-T.Anh

2

Sư phạm Vật lý

7140211CLC

Toán--Hóa; Toán--T.Anh; Toán--Sinh; Văn-Toán-

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217CLC

Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-GDCD; Văn-Địa-GDCD; Văn-Toán-T.Anh

II

Ngành đào tạo đại học (Tổng chỉ tiêu: 1310)

1

Sư phạm Toán học

7140209

Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-T.Anh; Toán-Lý-Sinh;  Toán-Hóa-T.Anh

2

Sư phạm Vật lý

7140211

Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-T.Anh; Toán-Lý-Sinh; Văn-Toán-Lý

3

Sư phạm Hóa học

7140212

Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

4

Sư phạm Sinh học

7140213

Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

5

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-GD công dân; Văn-Địa-GD công dân; Văn-Toán-T.Anh

6

Sư phạm Lịch sử

7140218

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Sử; Văn-Sử-GD công dân; Văn-Sử-T.Anh

7

Sư phạm Địa lý

7140219

Toán-Lý-Hóa; Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Địa; Văn-Địa-GD công dân

8

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

Toán-Lý-T.Anh; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Sử-T.Anh; Văn-GD công dân-T.Anh

9

Giáo dục Tiểu học

7140202

Toán-Lý-Hóa; Văn-Sử-Địa;  Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát)

10

Giáo dục Mầm non

7140201

Văn-Toán-Năng khiếu; Văn-Sử-Năng khiếu; Văn-Địa-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát)

11

Giáo dục thể chất

7140206

Toán-Sinh-Năng khiếu; Toán-Văn-Năng khiếu; Văn-GD công dân-N.khiếu; Văn-Địa-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và Chạy 100m)

12

Kế toán

7340301

Toán-Lý-Hóa; Văn-Toán-Địa;  Văn-Toán-GD công dân; Văn-Toán-T.Anh

13

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán-Lý-Hóa; Văn-Toán-Địa; Văn-Toán-GD công dân; Văn-Toán-T.Anh

14

Tài chính-Ngân hàng

7340201

Toán-Lý-Hóa; Văn-Toán-Địa; Văn-Toán-GD công dân; Văn-Toán-T.Anh

15

Kiểm toán

7340302

Toán-Lý-Hóa; Văn-Toán-Địa; Văn-Toán-GD công dân;  Văn-Toán-T.Anh

16

Luật

7380101

Toán-Lý-Hóa; Văn-Sử-Địa; Văn-Địa-GD công dân; Văn-GD công dân-T.Anh

17

Kỹ thuật xây dựng

7580201

Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-T.Anh; Toán-Lý-Sinh; Toán-Hóa-Sinh

18

Kỹ thuật điện (định hướng Tự động hóa)

7520201

Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-T.Anh; Toán-Lý-Sinh; Toán-Hóa-Sinh

19

Công nghệ thông tin

7480201

Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-T.Anh; Toán-Hóa-T.Anh; Toán-Hóa-Sinh

20

Nông học (định hướng công nghệ cao)

7620109

Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Văn-Toán-T.Anh

21

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Văn-Toán-T.Anh

22

Lâm học

7620201

Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Văn-Toán-T.Anh

23

Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)

7620105

Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Văn-Toán-T.Anh

24

Quản lý đất đai

7850103

Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Văn-Toán-T.Anh

25

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán-Lý-T.Anh;  Văn-Toán-T.Anh;  Văn-Sử-T.Anh;  Văn-GD công dân-T.Anh

26

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán-Lý-Hóa; Văn-Sử-Địa; Văn-Địa-GD công dân; Văn-GD công dân-T.Anh

27

Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)

7310301

Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-GD công dân; Văn-Địa-GD công dân; Văn-GGD công dân-T.Anh

28

Việt Nam học

7310630

 Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-GD công dân; Văn-Địa-GD công dân; Văn-GD công dân-T.Anh

29

Du lịch

7810101

Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-GD công dân; Văn-Địa-GD công dân; Văn-GD công dân-T.Anh

30

Kinh tế

7310101

Toán-Lý-Hóa; Văn-Toán-Địa; Văn-Toán-GD công dân; Văn-Toán-T.Anh

i

Tuyển sinh bậc Cao đẳng (Tổng chỉ tiêu: 50)

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn-Toán-Năng khiếu; Văn-Sử-Năng khiếu; Văn-Địa-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát)

 Tuyển sinh đại học, cao đẳng: Nhà trường tuyển sinh đồng thời cả 3 phương thức: PT1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT (năm 2018, 2019, 2020) và PT2: Sử dụng kết quả học tập 3 năm THPT); PT3: Tuyển thẳng (trong đó 60% chỉ tiêu dùng cho phương thức 1 và 40% chỉ tiêu dùng cho phương thức 2).

B.   Khoa,Bậc, ngành đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 

TT

Khoa/bậc/ngành đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp/Số điện thoại tư vấn ngành đào tạo

 

Khoa Khoa học Tự nhiên                                                                                                               Số điện thoại: 0916.976556

1

Đại học Sư phạm Toán học, ĐT: 0941.001919;                                               Đại học Sư phạm Vật lí, ĐT: 0912.957777;

Đại học Sư phạm Hóa học, ĐT: 0912.958489;                                                 Đại học Sư phạm Sinh học, ĐT: 0942699989.                                                                                                                                                                                                                                 

- Làm giáo viên dạy môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Khoa học Xã hội                                                                                                                     Số điện thoại: 0948.210728

2

Đại học Sư phạm Ngữ văn, ĐT: 0915.831971; Đại học Sư phạm Lịch Sử, ĐT: 0912.959135;

Đại học Sư phạm Địa lý, ĐT: 0945516169

- Làm giáo viên dạy môn Văn/ Lịch sử/ Địa lí tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản; các đài phát thanh và truyền hình,…;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan văn hóa, bảo tàng, cơ quan hành chính,..;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

3

Đại học Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)                                                                                            ĐT: 0987.649575

- Làm giáo viên tại các cở sở giáo dục đào tạo có môn học liên quan đến Việt Nam học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lí Nhà nước về văn hóa, du lịch các cấp;

- Làm phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, truyền hình, đài phát thanh;

- Làm hướng dẫn viên du lịch tại các điểm và khu du lịch, các công ty Lữ hành;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

4

Đại học Việt Nam học                                                                                                                                                               ĐT: 0912.715082

 

5

 Đại học Du lịch                                                                                                                                             ĐT: 0912.715082

- Làm nhân viên tại tại nhà hàng, khách sạn;

- Làm hướng dẫn viên du lịch tại các điểm và khu du lịch, các công ty Lữ hành…;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lí Nhà nước về du lịch…;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

6

Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường                                                                                               ĐT: 0945.516169

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường;

- Có khả năng thành lập các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Ngoại Ngữ                                                                                                                                Số điện thoại: 0988.121899

7

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục,  cơ quan hành chính,..;

- Làm nhân viên tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng Tiếng Anh.

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

8

Đại học Ngôn ngữ Anh

- Làm biên, phiên dịch, biên tập viên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng tiếng Anh;

- Làm nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,… tại các cơ quan, doanh nghiệp;

- Làm hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn du lịch, nhà hàng, khách sạn;

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Giáo dục thể chất                                                                                                                   Số điện thoại: 0919.073768

9

Đại học Giáo dục thể chất

- Làm giáo viên dạy môn Thể dục tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm công tác phong trào TDTT ở các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm huấn luyện viên tại Sở VH–TT và Du lịch, Trung tâm văn hóa TDTT của Tỉnh/ Huyện/Thị,..;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Giáo dục Tiểu học                                                                                                                   Số điện thoại: 0912.475746

10

Đại học Giáo dục Tiểu học

- Làm giáo viên tại các trường Tiểu học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng;  trung tâm chăm sóc tâm lý học sinh tiểu học,  trung tâm vấn giáo dục/các cơ sở giáo dục hòa nhập...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Giáo dục Mầm non                                                                                                                 Số điện thoại: 0912.958092

11

Đại học Giáo dục Mầm non;

- Làm giáo viên tại các trường Mầm non;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng/cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

12

Cao đẳng Giáo dục Mầm non

- Làm giáo viên tại các trường Mầm non;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng/cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông                                                                                              Số điện thoại: 0941.070715

13

ĐH Công nghệ thông tin

- Làm lập trình viên  (JAVA, .NET, iOS, Android,...), 

- Làm nhân viên thiết kế web, thiết kế và phát triển phần mềm, quản trị hệ thống mạng, lắp đặt và cấu hình mạng (LAN, WAN, WIFI,…), bảo mật hệ thống, bảo trì hệ thống máy tính (máy chủ, máy trạm, quản trị cơ sở dữ liệu), sửa chữa máy tính, máy in, thiết bị mạng, cài đặt phần mềm, xây dựng và chuyển giao camera giám sát, camera thông minh;

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh:                                                                                                    Số điện thoại:  0945.250.666

14

Đại học Kế toán                                                                                                                                                   ĐT: 0919.556248

- Làm Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng/Quản lý tài chính/ Chuyên viên kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ/ tư vấn tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài nước;

- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng (Starup);

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

15

Đại học Quản trị kinh doanh                                                                                                                     ĐT: 0946.254888

- Làm quản lý/Chuyên viên trong các tổ chức chính trị, đơn vị hành chính nhà nước, các tổ chức phi chính phủ;

- Làm Giám đốc/Trưởng phòng/Trưởng bộ phận/ chuyên viên kinh doanh, marketing, nhân sự … tại các doanh nghiệp;

- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng (Starup);

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

16

Đại học Tài chính-Ngân hàng                                                                                                                   ĐT: 0919554636

- Làm cán bộ quản lý/ chuyên viên tại các cơ quan, Sở ban ngành (Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc, Cục thuế, …); Phòng tài chính và phòng kế toán của các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp khác;

- Làm quản lý/ Chuyên gia phân tích, tư vấn và quản lý tài chính/ chuyên viên tại các tổ chức tài chính (Ngân hàng, Quỹ, CTCK…);

- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng (Starup);

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

17

 Đại học Kinh tế                                                                                                                                           ĐT: 0912.249382

- Làm chuyên gia/ cán bộ quản lý/ chuyên viên trong lĩnh vực kinh tế tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế và quản lý kinh tế, các loại hình doanh nghiệp;

- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục;

- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng (Starup);

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

18

ĐH Kiểm toán:                                                                                                                                                   ĐT: 0919.556.248                                                                                                                                                                                           

- Làm kiểm toán viên trong các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập trong và ngoài nước;

- Làm kiểm toán viên nội bộ/ kiểm soát viên tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế; các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tổ chức phi lợi nhuận;

- Làm nhà quản lý/chuyên gia tư vấn tài chính, thuế,... cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng (Starup);

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Lí luận Chính trị - Luật                                                                                                                      Số điện thoại: 0912.017411

19

Đại học Luật

- Làm nhân viên tại các cơ quan trong bộ máy Nhà nước như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội….;

- Làm chuyên viên tại văn phòng Luật sư, văn phòng Công chứng, công ty Luật, công ty Đấu giá, các trung tâm Trọng tài Thương mại, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp với vai trò là nhân viên tư vấn;

- Làm giáo viên dạy kiến thức về pháp luật trong các cơ sở giáo dục;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Kĩ thuật Công nghệ                                                                                                                 Số điện thoại: 0943.683669

20

Đại học Kỹ thuật xây dựng                                                                                                                         ĐT: 0914373437

- Làm kỹ sư khảo sát, tư vấn, thiết kế xây dựng, thi công, giám sát chất lượng công trình;

- Làm chuyên viên tại các Sở, UBND huyện, Ban quản lý Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 Có 02 suất học bổng toàn phần cho sinh viên từ các đề tài, doanh nghiệp; Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản theo diện kỹ sư; miễn phí tiền ở KTX đối với sinh viên nữ.

21

Đại học Kỹ thuật điện (định hướng tự động hóa)                                                                                    ĐT: 0912.034387

- Làm chuyên viên tại Điện lực tỉnh, điện lực các huyện;

- Làm kĩ sư tư vấn, Kỹ sư thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp;

- Có khả năng tự phát triển doanh nghiệp tư nhân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 Có 02 suất học bổng toàn phần cho sinh viên từ các đề tài, doanh nghiệp; Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản theo diện kỹ sư; miễn phí tiền ở KTX đối với sinh viên nữ.

 

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp                                                                                                           Số điện thoại: 0915776565

22

Đại học Nông học (định hướng công nghệ cao)                                                                                        ĐT: 0904.229259

- Làm công chức cấp xã về nông nghiệp; Khuyến nông viên cơ sở;  

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chuyên viên trong các phòng Kỹ thuật, Kế hoạch, Thị trường tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, giống cây trồng, phân bón, hóa chất, vật tư nông nghiệp;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

23

Đại học Bảo vệ thực vật                                                                                                                              ĐT: 0914.523489

- Làm công chức cấp xã về nông nghiệp; Khuyến nông viên cơ sở;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật;

- Làm chuyên viên nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các trung tâm/trạm trại nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp, các cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

24

Đại học Lâm học                                                                                                                                         ĐT: 0936.343006

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Nông Lâm nghiệp;

- Làm nhân viên tại các công ty, Doanh nghiệp, Ban quản lý dự án Lâm nghiệp, tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

25

Đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)                                                                                                     ĐT: 0943.682790

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các viện: Viện Chăn nuôi, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Công nghệ sinh học, Viện Di truyền;

- Làm nhân viên tại các tổ chức xã hội và phi Chính phủ, quốc tế có liên quan đến chăn nuôi, thú y và phát triển nông thôn;

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

26

Đại học Quản lý đất đai                                                                                                                              ĐT: 0919.079359

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai;

- Có khả năng thành lập các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.